​Miljøforhold

​Det er vores politik, at opfylde alle lovmæssige krav til arbejdsmiljø, dyrevelfærd og ydre miljøforhold. Derfor investerer vi løbende i moderne og miljørigtige staldsystemer.


Vi har stor kapacitet til opbevaring og transport af gylle. Til egne marker ved gården Eskelund sker gylletransporten på den mest miljøvenlige måde i lukkede rørsystemer, og gyllen bliver udlagt med selvkørende slangeudlægger.

Gylletransport over større afstande foretager vi med egne tankvogne.  

​Om virksomheden eskelund

1.150 ha planteavl, og vi producerer årligt 130.000 slagtesvin

på ikke mindre end 35.300 stipladser.​

Firma & CVR

Eskelund A/S

CVR: 19196143

Find os

Hovvej 56
5591 Gelsted

Kontakt os

Telefon: +45 6478 1076

Fax +45 64 78 14 00