​Driftsform

​Vi har to ansvarlige driftsledere, der har ansvaret for alle afdelinger i svineproduktionen. Produktionen foregår i 7 selvstændige enheder hver med op til 13.000 stipladser. Mekanisering og staldindretning omfatter den nyeste teknologi.


Lederen og medarbejderne i hver enhed har ansvar for resultaterne og har stor frihed til at tilrettelægge arbejdet. Produktionen omfatter udelukkende slagtesvin. Vi køber ca. 50.000 smågrise på 10 kg. som først er ca. 4-5 uger i klimastald til de vejer ca. 30 kg og leverer ved op til 85 kg slagtevægt. Der ud over køber vi ca. 80.000 smågrise.

Staldene er indrettet som fuldspaltestalde. Foderet leveres som færdige blandinger fra egen foderfabrik, hvor vi bruger en andel af alternative fodermidler - bl.a. restprodukter fra fødevareindustrien. Udfodringen sker som vådfoder, idet vi tilsætter våde komponenter på gårdene. 

​Om virksomheden eskelund

1.150 ha planteavl, og vi producerer årligt 130.000 slagtesvin

på ikke mindre end 35.300 stipladser.​

Firma & CVR

Eskelund A/S

CVR: 19196143

Find os

Hovvej 56
5591 Gelsted

Kontakt os

Telefon: +45 6478 1076

Fax +45 64 78 14 00