​Foderfremstilling

​For at sikre foder af høj kvalitet med ensartet blandesikkerhed til den lavest mulige pris har vi på Eskelund etableret vores egen foderfabrik i Gelsted på Fyn. 


Fabrikken råder over moderne udstyr til professionel foderfremstilling. Vi har en kapacitet på 100.000 tons om året, som vi fremstiller til eget forbrug og til eksterne kunder. Foruden traditionelle fodermidler bruger vi restprodukter fra fødevareindustrien. Foderet fremstilles hovedsageligt som forblandinger til vådfoder, hvor de våde komponenter tilsættes på gårdene.

Vi bruger Eskelunds egen kornproduktion til foderfremstilling. Inkl. eget korn indkøbes der ca. 12.000 tons korn i høst. Vi har god tørrekapacitet og opbevaringskapacitet til 22.000 tons korn.  

​Om virksomheden eskelund

1.150 ha planteavl, og vi producerer årligt 130.000 slagtesvin

på ikke mindre end 35.300 stipladser.​

Firma & CVR

Eskelund A/S

CVR: 19196143

Find os

Hovvej 56
5591 Gelsted

Kontakt os

Telefon: +45 6478 1076

Fax +45 64 78 14 00